Op 5 Juli 2015 opent Paardenkliniek “HET BOKT” in Peer zijn deuren.  De naam is ontleend aan het nabijgelegen industrieterrein Bokt.

De initiatiefnemers zijn dierenartsen Steven Dhondt en Liesbeth Winters.  Beiden studeerden af in 2004 aan de Universiteit Gent, en werden tijdens hun studies reeds een koppel.  Intussen hebben ze een succesvolle dierenartsenpraktijk uitgebouwd in Neerpelt, waar Liesbeth de kleine huisdieren behandelt, en Steven de grote huisdieren voor zijn rekening neemt.  Het project in Peer bestaat uit 3 luiken, die onafhankelijk van elkaar functioneren: een tweede praktijk kleine huisdieren voor Liesbeth, een inseminatiecentrum-dekstation waarvoor Steven verantwoordelijk is, en paardenkliniek “HET BOKT”, dat zal fungeren als doorverwijscentrum waar de nadruk ligt op chirurgie en tweedelijnsdiergeneeskunde paard.

Hiervoor werd een associatie aangegaan met dierenarts Désirée Aerts.  Zij is afkomstig uit Bocholt en heeft haar hele leven tussen de paarden doorgebracht.  Reeds op 12-jarige leeftijd wist ze dat haar grote droom in de chirurgie bij paarden lag.  In 2010 studeerde ze als beste van haar jaar in de specialisatie paard af, en ze is onmiddellijk gestart met een opleiding in de paardenchirurgie bij Equitom in Meldert, onder leiding van Dr. Tom Mariën.  Hier heeft ze zich gedurende 4 jaar verdiept in de orthopedie, chirurgie en inwendige geneeskunde bij het paard en was ze ook verantwoordelijk voor de verzorging van de gehospitaliseerde dieren.  Tevens heeft ze verschillende stages en bijscholingen gevolgd in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten.

Het team wordt vervolledigd door dierenartsen Sofie Indencleef en Sara Van Der Heyden voor de anesthesie en het assisteren bij operaties.

Het houden van paarden is een dure hobby, en de kosten die eraan verbonden zijn kunnen al snel oplopen. Door een goed doordachte inrichting en budgettering van de uitrusting en infrastructuur, wil “HET BOKT” hoogstaande zorgen aanbieden aan redelijke tarieven.  Verder proberen we natuurlijk eerst een conservatieve oplossing te vinden alvorens tot chirurgie over te gaan, om zowel de revalidatieperiode voor het paard als de kosten voor de eigenaars te beperken.

 

Het is vanzelfsprekend dat de eerste- en tweedelijnsactiviteiten strikt gescheiden blijven.  Paarden die op verwijzing van andere dierenartsen behandeld worden, zullen thuis ook verder opgevolgd worden door de doorverwijzende dierenarts.

Désirée Aerts - Het Bokt Paardenkliniek
Paardenkliniek het bokt peer
Désirée Aerts - Het Bokt Paardenkliniek

Paardenkliniek “HET BOKT” bestaat uit 2 gebouwen, die door een overdekte passage met mekaar verbonden zijn.  Op die manier moet men nooit door het slechte weer met zieke of pas geopereerde dieren.

1 gebouw bestaat uit 19 stallen, die voorzien zijn van een voerbak, elektrische drinkwatervoorziening en een raampje om buiten of in de gang te kijken.  In de vloer zijn drainageopeningen om de stallen zo droog mogelijk te houden.  Er is de mogelijkheid om de paarden op houtkrullen of op stro te stallen, en er is een box voorzien met rubberen ondergrond voor paarden met een gips, jonge veulens of dieren die moeite hebben met rechtstaan.  In dit gebouw bevindt zich eveneens een binnenpiste om paarden te longeren of los te laten, en een plaats om paarden te onderzoeken of gehospitaliseerde dieren te verzorgen, waar eveneens rubber matten liggen zodat de paarden niet uitschuiven.

Het kliniekgebouw bestaat uit een onderzoeksruimte met opvoelbox en een RX-ruimte, 2 recoveryboxen, een operatiezaal met kijkruimte, labo, receptie en apotheek.  De bovenverdieping bestaat uit een appartement waar Drs. Désirée Aerts zal wonen, om permanentie en nachtobservatie van de gehospitaliseerde en kritieke patiënten te garanderen.

Aangrenzend aan de kliniek is er een grasveld om de paarden die herstellen van koliek te laten grazen, en aan de overkant van de weg bevinden zich de isolatiestallen en weides.